ชีวิตในอดีตเคยล้มเหลว

Moderator: ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ชีวิตในอดีตเคยล้มเหลว

โพสต์โดย พระอาจารย์ต้น » เสาร์ 22 ม.ค. 2011 5:14 pm

ดิฉัน นางสกุณา จันสีมณี

ชีวิตในอดีตเคยล้มเหลวในการทำธุรกิจโรงงานทอและโรงงานเย็บผ้า มีคนงานถึง ๗๐๐ กว่าคน ดิฉันเกือบเอาตัวไม่รอด
คิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้ง ไปหาทางสงบหรือไปหาทางออกด้วยการไปที่วัดหลายๆ วัด ได้รับคำสอนคำแนะนำมา
คือ ให้ทำบุญสังฆทาน สวดมนต์ บริกรรม ภาวนา ดิฉันก็ทำตาม ทำแบบเอาเป็นเอาตาย สวดชินบัญชร
สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก สวดพาหุงฯ อย่างละ ๑๐๘ จบ แถมด้วยคาถาเงินล้านอีก ๑๐๘ จบ สวดเสร็จก็มานั่งบริกรรม
จิตใจยิ่งวุ่นวายหนักขึ้น ยิ่งสวดยิ่งจน บุคคลรอบข้างที่เป็นญาติพี่น้องเคยรักเคยเมตตาก็เปลี่ยนเป็นเกลียดชัง ก็เลยมีลุงคน
หนึ่งชื่อลุงสุนทร ได้พาไปหาพระอาจารย์รูปหนึ่ง ชื่อพระอาจารย์ทวีวัฒน์ หรือ พระอาจารย์ต้น พระอาจารย์ท่านก็ได้
แสดงธรรมให้ฟัง แต่ดิฉันฟังไม่รู้เรื่อง มีแต่ง่วงนอน (ตอนหลังมา จึงได้รู้ว่ามีอมนุษย์มากมายแอบสิงอยู่ในร่างกาย)
ดิฉันแสวงหาแต่วิธีที่จะทำอย่างไรจึงจะค้าขายให้ร่ำรวยขึ้นเหมือนเดิม ก็เลยได้ไปหาอาจารย์สักยันต์ เป่าคาถา
ลงอาคมหลายอย่างไว้ตามตัว แต่พอพระอาจารย์ต้น (ดิฉันขออนุญาตเรียกท่านว่า อาจารย์ต้นก็แล้วกันนะคะ)
ท่านแนะนำเรื่องการมลายอาคมมนต์คาถาออกทิ้งหมด และแก้ไขชาวทิพย์ที่สิงอยู่ในร่างกายของดิฉัน
แล้วท่านก็ได้ให้ดิฉันรับพระไตรสรณะคมณ์ คืออธิษฐานจิตรับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไว้เป็นสรณะ แล้วท่านก็ให้ท่องธาตุกัมมัฏฐาน ๔ ดิฉันก็ทำตามที่ท่านแนะนำ ท่องเอาเป็นเอาตายเหมือนกัน
ดิฉันก็จะขอคำแนะนำจากท่านทุกระยะเมื่อเกิดมีอาการต่อร่างกายจากการถูกสิงแบบที่ไม่เคยเจอ ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่า
อานุภาพของการท่องธาตุกัมมัฏฐาน ๔ จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ทำให้จิตของดิฉันเข้าไปรับรู้ว่า ร่างกายของเราประกอบ
ไปด้วย ดิน น้ำ ไฟ ลม จริงๆ แล้วท่านก็ได้แนะนำยิ่งๆ ต่อไปอีก คือ การเรียนรู้เรื่องของขันธ์ ๕ และการดูการเกิด-ดับ
ของอารมณ์ กำหนดดูทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิต พอเกิดอารมณ์โกรธ ดิฉันจะใช้วิธีการสอนจิตไปเรื่อยๆ
จนกว่าความโกรธ ความแค้น ความดีใจ ความเศร้าโศกเสียใจ ความอิจฉา จะเบาบางลง ดิฉันก็ไม่เคยหยุดท่อง
ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ แม้แต่วันเดียว ขณะที่ท่องธาตุฯ ไป พออารมณ์เกิดก็กำหนดรู้มัน พอกำหนดรู้ทัน มันก็พลันคลายออก
แล้วก็หายไป แล้วท่องธาตุฯ ต่อไปอีก ท่องไปเรื่อยๆ จนกว่าอารมณ์อื่นจะเกิดขึ้นมาให้พิจารณาหรือกำหนดรู้อีก
พอมาวันหนึ่ง ดิฉันท่องธาตุกัมมัฏฐาน ๔ อยู่ นึกถึงคำที่อาจารย์ต้นเทศน์ไว้ว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนั่งพิจารณา
“การยึด” ทั้งคืน ก็เลยนั่งท่องธาตุฯเกือบจะทั้งคืนเหมือนกัน อะไรทำให้ยึดวัตถุต่างๆ มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
อารมณ์ที่มันเกิด เสียดายอะไรบ้าง สอนจิตไปเรื่อยๆ จนจิตเข้าไปเห็นและรับรู้ เห็นเหมือนตาเนื้อเราเห็นเลยนะ
ว่าทุกอย่างมันเสื่อมหมด ทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืน ทุกอย่างมันไม่เที่ยง ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติ
และคำที่พระอาจารย์เทศน์ได้ยินเข้ามาในหูในขณะนั้น มันจะไวมาก ลิ่วๆๆๆมา จนดิฉันรับแทบไม่ทัน เหมือนกับ
ตัวลอยขึ้นเลย อยากจะร้องออกมา พอรู้สึกตัวก็ท่องธาตุต่อไป แต่ตัวก็ยังลอยทั้งเดิน นั่งก็ลอยอยู่ มันโล่งเบา
โล่งแบบไม่เคยโล่งมาก่อนเลยนะ วันหลังท่องธาตุฯ จิตก็รู้ชัดแล้วว่า ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติ สิ่งที่เรายึดมันเป็น
ธรรมชาติทั้งหมด ก็พิจารณาอนัตตาต่อไป ก็ท่องธาตุฯ ต่อไปอีกนั่นแหละ ดูอารมณ์ไป สอนจิตไป นั่งหลับตานะ
ท่องไปสอนจิตไป จนวันหนึ่ง จิตมันมองเห็นเหมือนก้อนเมฆลอยออกจากตัวดิฉันเอง มันเห็นเหมือนตาเนื้อเราเห็นเลยนะ
ก้อนใหญ่ขึ้นๆ ใสมากมันนึกอยากถามขึ้นมาว่า “มันคืออะไร?” ไม่รู้ว่าเสียงอะไรบอกว่า “จิต” พอเสียงขาดหายไป
ก็มีลมพัดเอาก้อนเมฆก้อนนั้นแตกออกกระจายออกไปจนหมด แล้วเกิดแสงสว่างปรากฏเจิดจ้าตรงหน้า แค่นึกอีกว่า
“อะไรอีกหนอ?” ก็มีเสียงบอกขึ้นมาอีกว่า “พระนิพพานไม่มีตัวตน แต่นิพพานไม่มีวันเสื่อม” พอได้ยินมันจะโล่งเบาสบาย
เหมือนกับจิตใจเราเบิกบานอยู่ตลอดเวลา ก็ท่องธาตุฯ ต่อไป กำหนดรู้ดูความว่างเปล่า ทุกวันนี้ พอดิฉันมีอารมณ์อะไร
เข้ามากระทบ ก็กำหนดรู้ แป๊บเดียว... สิ่ง(อารมณ์)เหล่านั้นก็หายลงไปสู่ความว่างเปล่า ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าดิฉันจะมีวันนี้
วันที่ว่าไม่สงสัยในธรรมะ ไม่สงสัยในศาสนาพุทธ ไม่สงสัยในพระรัตนตรัย ไม่สงสัยในร่างกายดิฉันมีสติในการ
ดำเนินชีวิตมากขึ้น การกระทำอะไรต่างๆก็ดีขึ้นด้วยตามลำดับ ซึ่งได้ผลดีกว่าการแก้ไขด้วยวิธีการอื่นๆอย่างมากมาย
มหาศาล ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ทวีวัฒน์ บุญยืน (จารุวณฺโณ) และผู้ที่แนะนำดิฉันขึ้นไปหาท่าน
คือ ลุงสุนทร มา ณ ที่นี้ด้วย เรื่องดิฉันจะเล่า ที่จิตเข้าไปรับรู้ยังมีอีกมากมาย หากท่านผู้อ่านสนใจในการท่อง
ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ ว่าดีอย่างไร ก็ติดต่อได้ที่

นางสกุณา จันสีมณี เลขที่ ๔๐/๒๒๐๙ ซอย ๒๕/๓
หมู่บ้านพฤกษา B หมู่ ๔ ต.คลอง ๓ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

พระอาจารย์ต้น
สมาชิกทั่วไป
 
โพสต์: 39
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 22 ก.พ. 2010 12:19 pm

ย้อนกลับไปยัง ธรรมโอสถ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron